مغذی یا سیلندر ها از طریق مکانیسم کلید موجب عملکرد انواع قفل های مکانیکی شده و درب های چوبی و فلزی را کنترل مکانیکی مینمایند

هیچ محصولی یافت نشد.